dAlle produkter og tjenester udbydes af:

 

Omfavn dit liv

Mette Iversen

Vestermarken 20

DK-6430 Nordborg

 

CVR nr.: 39746379

Kontakt mig på: mette@omfavnditliv.dk

 

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms.

Alt i shoppen kan købes med VISA, Dankort, American Express, Discover, JCB, Diners club og Mastercard.

 

Levering:

Digitale produkter leveres med mail kort efter købet og indeholder oplysninger om, hvordan du får adgang til det købte produkt eller ydelsen. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor der går længere tid.

Produkter med start en bestemt dato, leveres til den aftalte dato.

Salonens produkt leveres hver den 1. i måneden medmindre andet fremføres. Der er dog adgang til salonen med det samme efter købet.

1:1 intuitiv mentoring forløb leveres pr mail. Produktet betragtes som leveret, når jeg har afsendt en eller flere mails med mit svar til dig.

Kvittering tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved købet.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan modtage både mails med produkter samt kvitteringer og andre mails fra Omfavn dit liv.

 

Returret:

Der er ingen returret ved køb af onlineprodukter og salon, da produktet automatisk leveres lige efter køb.

Der er ingen returret ved køb af 1:1 intuitiv mentoring forløb, da jeg påbegynder mentoringen hurtigst muligt efter købet.

Ved køb af 3 måneders 1:1 intuitiv mentoring forløb, binder du dig til at betale for alle 3 måneder i 3 rater med en måneds interval.

 

Onlineprodukter:

Alle betalte produkter (dog undtaget salonen) er dine til evigt eje. Det er dit eget ansvar at downloade de forskellige produkter og gemme dem på din egen enhed. Omfavn dit liv har intet ansvar herfor. Produkter må ikke kopieres eller bruges til andet end eget brug.

 

Alle onlineprodukter (dog ikke salon og 1:1 intuitiv mentoring forløb):

Produktet betales en gang ved køb og eller rater og handlen betragtes derefter som afsluttet. Der hæves ikke yderligere beløb end det beløb, som produktet er sat til.

Salon:

Ved køb af salonen, består produktet af adgang til salonens månedlige tema, som ligger i simplero. Der er ingen fortrydelsesret på købet. Omfavn dit liv hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte salonens månedlige temaer.

1:1 intuitiv mentoring forløb:

Ved køb af intuitiv mentoring består produktet af svar via mail. Der er ingen fortrydelsesret på produktet. Omfavn dit liv hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte den pågældende mentoring/rådgivning.

Det er op til dig selv at benytte dig af muligheden for rådgivning samt spørge om det, der ønskes rådgivning i forhold til.

 

Betalingsbetingelser:

Online produkter betales med kort og der tilbagebetales ikke penge for det købte produkt. Al returret fraskrives øjeblikkeligt ved købet.

Salon og 1:1 intuitiv mentoring købt som abonnement (1 måned ad gangen) betales for en måned ad gangen og kan opsiges når som helst. Beløbet trækkes automatisk med en måneds mellemrum indtil du selv afmelder abonnementet.

Vælger du at afmelde dit abonnement, hvor der stadig er dage tilbage inden, der er gået en fuld måned, betales der IKKE penge retur. Der betales således altid for en fuld måned, uanset om du gør brug af den fulde måned eller ej.

Omfavn dit liv har ret til at ændre sine priser til enhver tid. Ved prisstigninger i salonen varsles der dog 3 mdr. i forvejen. Der betales i den forbindelse ikke penge retur.

Abonnementsvilkår for salon og 1:1 intuitiv mentoring forløb:

Abonnementsprisen er oplyst på produktsiden, og der bliver automatisk trukket fast beløb for abonnementets periode på det oplyste betalingskort. Kvittering for betalingen sendes automatisk med mail, hvor du samtidig modtager bekræftelse på, at din tilmelding til abonnementet er indgået.

Opsigelse af abonnement:

Opsigelsen er øjeblikkelig og der vil efter opsigelsen ikke trækkes yderligere beløb på det oplyste kort.

Ved udmeldelse af Salonen, skal du selv sørge for at afmelde dit abonnement. Dette gøres på din egen simplerokonto.

Ved udmeldelse af salonen ophører adgangen til alle salonens produkter.

Tilgodeseddel: 

I særlige tilfælde kan Omfavn dit liv vælge at udstede en tilgodeseddel. Tilgodesedler skal bruges indenfor 1 år efter udstedelsen – herefter  bortfalder værdien. Det er dit eget ansvar at sørge for at bruge beløbet indenfor 1 år.

Forbehold:

Omfavn dit liv forbeholder sig retten til at udelukke kunder, der ikke betaler sit abonnement rettidigt, samt kunder der udviser truende eller grov adfærd.

 

Rettigheder:

Alle rettigheder forbeholdes Omfavn dit liv herunder digitale produkter, Omfavn dit livs salon og 1:1 intuitiv mentoring forløb, samt alle materialer, abonnementer mm.

Ved køb opnås retten til at benytte det købte produkt. Produktet må benyttes af kunden personligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand og kan ikke overdrages.

Produkter og materialer i alle former må ikke benyttes til andet end privat brug.

 

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Omfavn dit liv og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Sønderborg Byret som første instans.

©2019 Omfavn dit liv. Alle rettigheder forbeholdes. Omfavn dit liv, CVR. Nr. 39746379, Vestermarken 20, 6430 Nordborg