Alle produkter og tjenester udbydes af:

 

Omfavn dit liv

Mette Iversen

Vestermarken 20

DK-6430 Nordborg

 

CVR nr.: 39746379

 

Kontakt mig på: mette@omfavnditliv.dk

 

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms.

Alt i shoppen kan købes med VISA, Dankort, American Express, Discover, JCB, Diners club og Mastercard.

 

Levering:

Online produkter leveres som regel via mail kort tid efter købet og indeholder oplysninger om, hvordan du får adgang til det købte produkt eller ydelsen. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor der går længere tid.

Produkter med start en bestemt dato, leveres til den aftalte dato.

1:1 clairvoyant mentoring forløb samt 1 clairvoyance spørgsmål leveres pr mail. Produktet betragtes som leveret, når jeg har afsendt en eller flere mails med mit svar til dig.

Kvitteringer for køb tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved købet.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan modtage både mails med produkter samt kvitteringer og andre mails fra Omfavn dit liv.

 

Returret:

Der er ingen returret ved køb af produkter eller ydelser, da produktet leveres lige efter køb.

Der er ingen returret ved køb af 1:1 clairvoyant mentoring forløb, da jeg påbegynder mentoringen hurtigst muligt efter købet.

Det samme gælder 1 clairvoyance spørgsmål.

Ved tilmeldinger, bestillinger og køb binder du dig til at betale det fulde beløb uanset hvilke grunde du har til at stoppe eller springe fra inden den fulde ydelse er leveret. Allerede betalt beløb refunderes ikke.

 

Diverse produkter:

Det er dit eget ansvar at downloade de forskellige produkter, hvis de kan downloades og gemme dem på din egen enhed. Omfavn dit liv har intet ansvar herfor. Produkter må ikke kopieres eller bruges til andet end eget brug.

Produktet betales én gang ved køb eller flere gange i rater og handlen betragtes derefter som afsluttet. Der hæves ikke yderligere beløb end det beløb, som produktet er sat til.

Omfavn dit liv hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte indholdet i de forskellige produkter. 

Omfavn dit liv hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte den mentoring/rådgivning eller andet udgivet af Omfavn dit liv.

Det er op til dig selv at sørge for at benytte dig af dit produkt og den købte ydelse. 

 

Betalingsbetingelser:

Alle produkter og ydelser betales med kort og der tilbagebetales ikke penge for det købte produkt. Al returret fraskrives øjeblikkeligt ved købet.

Betaling foregår i henhold til den aftale, der er indgået.

Ved abonnementer kan du afmelde dig uden binding.

Vælger du at afmelde dit abonnement, hvor der stadig er dage tilbage inden, der er gået en fuld måned, betales der IKKE penge retur. Der betales således altid for en fuld måned, uanset om du gør brug af den fulde måned eller ej.

Omfavn dit liv har ret til at ændre sine priser til enhver tid. Der betales i den forbindelse ikke penge retur.

Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give besked, når du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Alle priser, rater og beløb er i henhold til oplysningerne på produktsiden på købssiden, og der bliver automatisk trukket ved køb. Ved køb af abonnement trækkes der et fast beløb for abonnementets periode på det oplyste betalingskort. Kvittering for betalingen sendes automatisk med mail, hvor du samtidig modtager bekræftelse på, at din tilmelding til abonnementet er indgået.

 

Opsigelse af abonnement:

 

Opsigelsen er øjeblikkelig og der vil efter opsigelsen ikke trækkes yderligere beløb på det oplyste kort. Opsigelse kan foregå via kundens egen simplerokonto eller ved at henvende sig på ovenstående email.

 

Tilgodeseddel:

I særlige tilfælde kan Omfavn dit liv vælge at udstede en tilgodeseddel. Tilgodesedler skal bruges indenfor 1 år efter udstedelsen – herefter  bortfalder værdien. Det er dit eget ansvar at sørge for at bruge beløbet indenfor 1 år.

 

Ved manglende betaling af rater:

Ved udeblivelse af betaling, sker der følgende:

– Efter første overskreden betaling: du modtager en påmindelse om, at du ikke har betalt det skyldne beløb. Du opfordres til at betale hurtigst muligt.
– 3 dage efter første rykker: du modtager endnu en påmindelse om, at du ikke har betalt det skyldne beløb. Du opfordres til at betale hurtigst muligt.
– 3 dage yderligere efter rykker 2. rykker modtager du sidste påmindelse og din adgang til produktet eller ydelsen bortfalder.  

– Du har herefter ingen adgang til produktet/ydelsen indtil du har betalt det skyldne beløb. Du har ikke krav på at få returneret det beløb, som allerede er betalt.

– Omfavn dit liv kan herefter vælge at overgive sagen til inkasso. 

 

Forbehold:

Omfavn dit liv forbeholder sig retten til at udelukke kunder, der ikke betaler sit abonnement rettidigt, samt kunder der udviser truende eller grov adfærd.

 

Rettigheder:

Alle rettigheder forbeholdes Omfavn dit liv.  Dette gør sig gældende for produkter, information, tegninger, knowhow, koncepter, processer eller lignende.

Ved køb opnås retten til at benytte det købte produkt. Produktet må benyttes af kunden personligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand og kan ikke overdrages.

Produkter og materialer i alle former må ikke benyttes til andet end privat brug.

 

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Omfavn dit liv og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Sønderborg Byret som første instans.

©2020 Omfavn dit liv. Alle rettigheder forbeholdes. Omfavn dit liv, CVR. Nr. 39746379, Vestermarken 20, 6430 Nordborg

Salgs- og handelsbetingelser   Privatlivspolitik

Copyright 2021 OMFAVN DIT LIV   I  E-mail: mette@omfavnditliv.dk